A cóż z tą Dzieciną /kol./
A czemuż mój Jezus /kol./
A pod krzyżem Matka stała /wp/
A wczora z wieczora /kol./
Abba Ojcze
Abba Ojcze, tchnij w nas Ducha
Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz /wp/
Ach ubogi żłobie /kol./
Ach witajże /kol./
Adeste fideles /kol./
Adoramus te Christe
Akty strzeliste
Alleluja[7]
Alleluja, biją dzwony /wn/
Alleluja – hosanna
Alleluja, Jezus żyje /wn/
Alleluja, miłość Twa
Alleluja, żyje Pan /wn/
Amen, jak Maryja /mar./
Anieli w niebie śpiewają /kol./
Anielską pieśń dzwon grał /mar./
Anielskie Twe wejrzenie /mar./
Anioł Pański /mar./
Anioł Pański II /mar./
Anioł pasterzom mówił /kol./
Archanioł Boży Gabryjel /adw./