Bądź miłosierny słudze Twemu, Panie
Bądź pozdrowiona /mar./
Bądź pozdrowiona Matko Chrystusa /mar./
Bądź pozdrowiony …
Bądź uwielbiony miłosierny Boże
Bądźże pozdrowiona
Betlejem święte /kol./
Betlejemskie pole /kol./
Będę chwalić Ciebie, Panie
Będę chwalił Pana na wieki
Będę Ci, Panie, śpiewał dziś psalm
Będę śpiewał Tobie
Biedny, kto Ciebie /mar./
Bliskie jest Królestwo Boże
Błękitne rozwińmy sztandary /mar./
Błogosław Matko /mar./
Błogosław Panie nas
Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła
Błogosławieni miłosierni
Błogosławiona Dziewico /mar./
Błogosławiona jesteś Maryjo /adw./
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Boga Rodzico /mar./
Bogu-Rodzica /mar./
Bogu z Jego darów
Bogurodzica (gnieźnieńska) /mar./
Boleściwa Matka stała /wp/
Boscy posłowie /kol./
Boża Mądrości /adw./
Boża obecność
Boża radość
Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam
Boże, coś Polskę
Boże lud Twój
Boże mocny, Boże cudów
Boże obdarz Kościół Twój
Boże, Ojcze Wszechmogący /wp/
Boże w dobroci
Boże wieczny, Boże żywy /adw./
Boże, zmiłuj się nad nami
Bóg jest miłością
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
Bóg jest tu, Bóg jest tam
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
Bóg kocha mnie
Bóg nad swym ludem zmiłował się
Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi /kol./
Bóg się rodzi, moc truchleje /kol./
Bóg się z Panny narodził /kol./
Bóg tak umiłował świat
Bracia, patrzcie jeno /kol./
Budujemy Kościół Boży
Być bliżej Ciebie chcę